Consecintele neplatii cheltuielilor de intretinere de catre chirias

Problema neplatii cheltuielilor de intretinere de catre chirias necesita o abordare dintr-o dubla perspectiva, atat din cea a proprietarului cat si din cea a chiriasului, pentru ca ambele parti sa inteleaga care sunt eventualele consecinte dar si care sunt solutiile in situatia neplatii cheltuielilor de intretinere de catre locatat.

Chiriasul care nu isi respecta obligatia de plata a cheltuielilor aferente folosirii bunului inchiriat trebuie sa aiba in vedere ca, intr-o atare situatie, proprietarul il poate actiona in judecata, solicitand, prin intermediul unei actiuni in pretentii, obligarea la plata tuturor sumelor neachitate, dar si la plata eventualelor prejudicii cauzate astfel (rebransarea la utilitati s.a.). In functie de suma ce se necesita a fi recuperata, proprietarul trebuie sa stie ca poate opta intre o actiune de drept comun, si o actiune simplificata, o cerere cu valoare redusa accesibila prin completarea unui formular tipizat.

Ambele actiuni au acelasi rezultat dezavantajos pentru chiriasul neplatitor, anume obligarea sa la plata sumelor restante, neachitate, precum si la obligarea acestuia la suportarea cheltuielilor de judecata efectuate de catre proprietar, constand in taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat.

Un alt pas ce va trebui efectuat de catre proprietarul care a obtinut o solutie favorabila in fata instantei, precum si o alta cheltuiala ce va trebui suportata de catre chirias in situatia in care acesta nu plateste de buna voie, consta in demararea procedurii de executare silita. Potrivit dispozitiilor legale, prezentarea hotararii prin care chiriasul a fost obligat la plata cheltuielilor de intretinere la executorul judecatoresc conduce la executarea silita a locatarului, dispunandu-se infiintarea de popriri asupra veniturilor sale, putandu-se ajunge chiar si la vanzarea silita a bunurilor.

Abordarea problemelor legate de neplata cheltuielilor de intretinere depinde, evident, si de modul in care este reglementata obligatia acestei plati in contractul de inchiriere. Exista si posibilitatea ca aceste cheltuieli aferente folosintei imobilului inchiriat sa fie incluse in contravaloarea chiriei, situatie in care plata lor va reveni proprietarului/locatorului. De asemenea, exista si posibilitatea, recomandata de noi, ca proprietarul sa incaseze de la chirias, separat de plata chiriei, contravaloarea cheltuielilor de intretinere, a utilitatilor aferente imobilului inchiriat, urmand ca dansul sa le achite catre furnizorii de utilitati.

Cele prezentate pana la acest punct, se refera la ipoteza in care intre proprietar si chirias a fost incheiat un contract in forma scrisa, care demonstreaza conventia acestora. Nu la fel de simplu stau lucrurile in situatia in care nu exista un contract scris; in aceasta situatie demersurile devin mai complicate si mai costisitoare pentru proprietar.

Av. Bogdan Fotea, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian