Obligatiile chiriasului

Obligatiile principale pe care si le asuma chiriasul odata cu incheierea unui contract de inchiriere sunt:

  • sa ia in primire locuinta;
  • sa plateasca chiria in cuantumul si la termenul stabilite prin contract;
  • sa foloseasca bunul cu prudenta si diligenta;
  • sa restituie bunul la incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere.

Consideram ca prin incheierea unui contract de inchiriere partile urmaresc, in primul rand, folosinta locuintei, daca avem in vedere perspectiva chiriasului, si obtinerea banilor obtinuti din plata chiriei, daca ne raportam la proprietar. Asadar, principala obligatie a chiriasului si, am putea spune, cea mai importanta, este plata chiriei. De cele mai multe ori, partile stabilesc o data anume, fie la inceputul lunii, fie la sfarsitul acesteia, la care chirisul plateste chiria. In conditiile in care nu a fost stabilit acest lucru odata cu incheierea contractului si nu exista nici uzante in acest sens, art. 1797 (2) din codul civil stabileste ca plata se va face dupa cum urmeaza:

  • in avans pentru toata durata contractului, daca aceasta nu depaseste o luna;
  • in prima zi lucratoare a fiecarei luni, daca durata locatiunii este mai mare de o luna, dar mai mica de un an;
  • in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, daca durata locatiunii este de cel putin un an.

Chiriasul trebuie sa stie faptul ca incheierea contractului in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata si inregistrat ulterior la organele fiscale reprezinta titlu executoriu pentru plata chiriei, in baza caruia proprietarul poate demara procedura executarii silite, in caz de neplata a chiriei.

Folosirea bunului cu prudenta si diligenta, sau ca un bun proprietar, presupune obligatia chiriasului de a se ocupa de intretinerea locuintei astfel incat aceasta sa fie in stare de intrebuintare. De altfel, Codul civil prevede faptul ca este in sarcina chiriasului obligatia de a efectua reparatiile de intretinere curenta, adica acele reparatii necesare ca urmare a folosirii bunului. Cu toate acestea, daca este vorba despre reparatii necesare pentru a mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare, chiriasul trebuie sa il anunte pe proprietar pentru a le efectua, acestea din urma fiind in sarcina proprietarului.

La incetarea contractului de inchiriere, chiriasul trebuie sa restituie locuinta in starea in care a primit-o, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii. Daca este vorba despre un contract incheiat pentru o perioada mai lunga, iar chiriasul a efectuat lucrari de imbunatatire a imobilului, proprietarul are dreptul de a le pastra si poate fi obligat la plata de despagubiri doar daca aceste lucrari au fost efectuate cu acordul sau prealabil. In lipsa acestui acord, proprietarul poate sa ceara chiriasului aducerea bunului in starea initiala, precum si plata de despagubiri pentru orice paguba ar fi cauzata bunului de catre locatar.

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian