Inregistrarea la ANAF a contractului de inchiriere

Conform art. 1781 din Codul civil, Contractul de inchiriere (locatiune) se considera incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si pretului, ceea ce inseamna ca legea nu impune o anumita forma pentru incheierea valabila a unui contract de inchiriere, simplu acord de vointa in acest sens intre parti fiind suficient. Cu toate acestea, incheierea in forma scrisa a contractului de inchiriere prezinta mai multe avantaje si este indicat ca partille sa isi materializeze acordul de vointa printr-un inscris.

In acest context, trebuie stiut faptul ca, in situatia contractelor de inchiriere incheiate prin inscris sub semnatura privata care au fost inregistrate la organele fiscale sau cele care au fost incheiate in forma autentica constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele si in modalitatile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege. Asadar, proprietarul al carui chirias nu isi indeplineste obligatia de plata a chiriei, poate demara procedura executarii silite cu privire la recuperarea sumelor de bani datorate de catre chirias, cu mentiunea ca textul de lege vizeaza doar recuperarea chiriei, nu si sumele datorate cu alt titlu (de exemplu, cheltuielile de intretinere). In lipsa unui inscris constatator al contractului de inchiriere, demersurile proprietarului in sensul indicat anterior ar fi cu mult ingreunate, existand riscul nerecuperarii banilor.

In ceea ce priveste inregistrarea contractului la ANAF, in luna februarie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Nr. 114/2019 din 21 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune”, care prevede ca locatorul va completa cererea in doua exemplare, iar una dintre cereri va fi depusa la organul fiscal insotita de o copie a contractului de locatiune. Modificarea sau incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

Inregistrarea contractelor de inchiriere la ANAF nu este obligatorie in momentul de fata, insa proprietarul are obligatia de a declara la organul fiscal veniturile obtinute din inchirierea imobilelor. Altfel, acesta risca, pe de o parte, sa plateasca dobanzi si penalitati in conformitate cu prevederile legii fiscale, ajungand la obligatii de plata cu mult mai mari decat in situatia declararii la timp si voluntare a acestor venituri, iar pe de alta parte, exista posibilitatea cercetarii sale intr-un dosar penal pentru fapte de evaziune fiscala, urmare a sustragerii de la obligatiile impuse de legea fiscala.

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian