Contractul de inchiriere imobiliara

Descriere generala

Conform articolului 1.777 Cod civil, „Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie”. Locatiunea bunurilor mobile si imobile (cu exceptia celor agricole) se numeste inchiriere.

Putem spune ca inchirierea unui imobil reprezinta o instrainare/vanzare a dreptului de folosinta a unui bun pentru o anumita perioada.

Orice imobil poate face obiectul unei inchirieri, cu exceptia celor pentru care legea interzice, in mod expres, acest lucru.

Prin contractul de inchiriere, partile stabilesc urmatoarele:

 • Care este imobilul inchiriat, cu toate datele necesare identificarii sale (adresa, suprafata, eventual indicarea cat mai exacta a camerei atunci cand inchirierea se refera la o camera dintr-un imobil cu mai multe incaperi)
 • Modul de utilizare a spatiilor comune (baie, bucatarie, curte etc.), atunci cand este cazul;
 • Valoarea chiriei si modul in care aceasta se plateste (lunar, trimestrial, anual etc.);
 • In sarcina cui este plata utilitatilor;
 • Durata pentru care se incheie contractul de inchiriere;
 • Termenul de preaviz in cazul rezilierii unilaterale a contractului;
 • Sanctiunile pe care trebuie sa le suporte partile in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale.

Recomandam si includerea de clauze prin care sa se stabileasca:

 • Numarul persoanelor care vor locui efectiv in imobilul inchiriat, respectiv identitatea acestora;
 • Modul in care proprietarul/locatorul poate verifica starea imobilului pe durata derularii contractului.
 • Inventarul dotarilor imobilului si valoarea de inlocuire a acestora in cazul distrugerii sau deteriorarii.
 • In principiu, desi nu este supus vreunei conditii de forma, recomandam incheierea contractului de inchiriere in forma scrisa, pentru a se putea face proba existentei lui, a valorii chiriei si a celorlalte elemente enumerate mai sus, chiar daca nu se mai realizeaza si inregistrarea contractului la ANAF.

Practic, atat proprietarul / locatorul, cat si chiriasul / locatarul se pot vedea nevoiti sa uzeze de prevederile contractului in situatia in care cealalta parte nu isi respecta obligatiile. Acest lucru ar fi aproape imposibil in cazul in care continutul contractului nu poate fi probat printr-un inscris.

Av. Ciprian Mitoseriu