Obligatiile proprietarului

Odata cu incheierea unui contract de inchiriere, atat proprietarul, cat si chiriasul isi asuma o serie de obligatii pe care trebuie sa le respecte in baza contractului incheiat.

Principalele obligatii care ii revin proprietarului sunt:

  • predarea bunului cu privire la care a fost incheiat contractul de inchiriere;
  • sa mentina bunul intr-o stare corespunzatoare de folosinta pe toata perioada derularii contractului;
  • sa asigure chiriasului linistita si utila folosinta a locuintei pe toata perioada prevazuta in contractul de inchiriere.

In practica, obligatia de predare a locuintei ce face obiectul contractului de inchiriere se realizeaza prin predarea cheilor imobilului; din acest moment, chiriasul va exercita folosinta asupra locuintei, proprietarul pastrand celelalte atribute esentiale ale dreptului de proprietate, si anume, posesia si dispozitia. Recomandam ca, la momentul predarii imobilului, sa se realizeze un proces verbal in care sa fie mentionate toate dotarile existente si valorile de inlocuire in caz de degradare sau distrugere.

Obligatia de mentinere a bunului intr-o stare corespunzatoare de folosinta consta in efectuarea tuturor reparatiilor necesare astfel incat locuinta sa poata fi folosita conform destinatiei stabilite de catre parti. De exemplu, daca sunt probleme cu instalatia sanitara a apartametului inchiriat, obligatia de efectuare a reparatiilor apartine proprietarului si nu chiriasului. Cu toate acestea, chiriasul poate efectua reparatiile pe cheltuiala sa, urmand a-si recupera banii de la proprietar. Totusi, trebuie precizat faptul ca reparatiile care rezulta din folosinta obisnuita a bunului sunt in sarcina chiriasului.

Proprietarul este obligat sa se abtina de la orice fapt care ar impiedica, diminua sau stanjeni folosinta locuintei, chiar daca nu exista o mentiune expresa in acest sens in cuprinsul contractul de inchiriere. De multe ori partile nici nu stipuleaza aceasta obligatie in contract, dat fiind faptul ca este de esenta contractului de inchiriere folosinta bunului de catre chirias, fara ca acesta sa fie impiedicat in vreun fel de catre proprietar. Cu toate acestea, art. 1804 din Codul civil reglementeaza obligatia chiriasului de a permite examinarea bunului de catre proprietar la intervale de timp rezonabile in raport cu natura si destinatia bunului, fara insa a deranja nejustificat folosinta bunului.

Pe langa aceste obligatii principale ce ii revin proprietarului, partile pot stabili si alte obligatii de comun acord, enumerarea prevazuta de art. 1786 din Codul civil nefiind una limitativa.

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian