Chiriasul: dezavantajul neincheierii unui contract de inchiriere in forma scrisa

In ultima perioada, inchirierea unui apartament sau a unei case este o practica intalnita des, unul dintre motivele principale fiind costurile foarte mari pe care le presupune cumpararea unei locuinte.

Dat fiind acest lucru, este bine de stiut care sunt riscurile la care se expune chiriasul in situatia in care nu incheie un contract de inchiriere in forma scrisa.

Principalul dezavantaj pentru chirias pe care il presupune neincheierea contractului de inchiriere in forma scrisa este reprezentat de riscul de a nu fi protejat in fata legii in momentul in care proprietarul solicita evacuarea intempestiva a locuintei, fara a exista un acord in acest sens sau anterior datei stabilite verbal de catre parti.

Astfel, dispozitiile din Codul civil care reglementeaza contractul de inchiriere prevad faptul ca proprietarul poate denunta contractul prin notificare, insa este necesara respectarea unui termen de preaviz stabilit de lege prin raportare la perioada pentru care partile au stabilit plata chiriei, tocmai pentru a proteja chiriasul care se afla in situatia descrisa mai sus. Insa, in lipsa unui contract scris de inchiriere, este foarte greu de dovedit, in primul rand, existenta acestui contract, iar in al doilea rand, abuzul proprietarului care solicita evacuarea locuintei inchiriate.

Pe langa acest lucru, lipsa de diligenta a chiriasului in sensul incheierii contractului in forma scrisa limiteaza acestuia drepturile pe care legea le prevede, cum ar fi dreptul la daune-interese pentru cazul in care imobilul inchiriat prezinta vicii ce constituie o primejdie grava pentru sanatate, iar chiriasul nu le-a cunoscut in momentul incheierii contractului, dreptul de preferinta la incheierea unui nou contract de inchiriere, dreptul descendentilor si ascendentilor chiriasului care a decedat de a opta pentru continuarea contractului de inchiriere pana la expirarea duratei acestuia, s. a.

In cele din urma, trebuie mentionat faptul ca, din punct de vedere legal, contractul de inchiriere se considera incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si pretului, nefiind impusa conditia formei scrise pentru incheierea sa valabila, insa este indicat acest lucru pentru evitarea unor probleme ce ar putea sa apara pe parcursul desfasurarii contractului de inchiriere.

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian