Proprietarul: Dezavantajele neincheierii unui contract de inchiriere in forma scrisa

Desi exista foarte multi proprietari de imobile care isi suplimenteaza veniturile prin inchirierea acestora, foarte putini cunosc dezavantajele neincheierii unui contract in forma scrisa. Cu toate ca, de cele mai multe ori, proprietarii sunt tentati sa nu incheie un asemenea act, pentru a evita plata impozitul pentru suma incasata, dezavantajele ce survin in urma unei astfel de modalitati de a proceda sunt mult mai mari decat beneficiile.

Desi nematerializarea intr-un inscris a intelegerii dintre proprietar si chirias nu afecteaza valabilitatea acesteia, conventia fiind valabila, primele probleme apar in situatia in care proprietarul este nevoit sa dovedeasca, din varii motive, existenta si continutul contractului. In concret, in cazul in care chiriasul refuza plata chiriei, sau plateste o suma inferioara celei convenite, un proprietar fara contract scris va avea dificultati in dovedirea cuantumului chiriei, locatorul neputand fi obligat sa plateasca chiria decat de catre instanta de judecata, procedura ce implica cheltuieli suplimentare constand, printre altele, in onorariu de avocat si taxa judiciara de timbru. Asadar, primul dezavantaj, in cazul neincheierii unui contract de inchiriere in forma scrisa, consta in imposibilitatea dovedirii oricarei pretentii fata de chirias. Dovada, in aceasta situatie, se va face cu mare dificultate si doar in situatii exceptionale, prevazute in mod expres de lege.

Un proprietar diligent trebuie sa stie ca, potrivit articolului 1798 din Codul civil, contractele de locatiune incheiate in forma scrisa si inregistrate la organele fiscale precum si cele incheiate in forma autentica in fata unui notar constituie titluri executorii pentru plata chiriei. In situatia unui chirias care refuza plata chiriei, simpla prezentare a contractului la un executor judecatoresc duce la declansarea procedurii de executare silita pentru recuperarea sumelor neplatite.

Un alt dezavantaj, in situatia lipsei unui contract in forma scrisa care sa prevada expres obligatiile chiriasului, proprietarul se poate lovi de refuzul acestuia de a-i permite sa inspecteze imobilul pe parcursul inchirierii. Exista situatii si mai grave, cand chiriasul nu doar ca refuza sa permita vizionarea imobilului, dar refuza sa il paraseasca odata cu ajungerea la termen a perioadei convenite. Intr-o asemenea situatie din punct de vedere legal, proprietarul nu are alta alternativa decat investirea instantelor de judecata cu o cerere prin care sa solicite evacuarea locatarului, procedura anevoioasa care presupune costuri suplimentare.

Desi foarte putini se gandesc la acest aspect, o situatie des intalnita in practica este aceea in care locatarul paraseste imobilul inchiriat luand o parte sau totalitatea bunurilor ce i-au fost predate spre folosinta. Lipsa unei formalitati scrise cu privire la contract, este de cele mai multe ori insotita si de lipsa incheierii unui proces-verbal in care se consemneaza starea imobilului si bunurile (obiectele de mobilier) incredintate spre folosire. Intr-o atare situatie un proprietar se poate vedea considerabil pagubit, lipsa unor inscrisuri atragand mari dificultati in dovedirea si recuperarea unui eventual prejudiciu.

Aparent cel mai mic dintre dezavantaje, trebuie totusi avut in vedere faptul ca, in lipsa unui contract de locatiune scris, chiriasul poate parasi imobilul oricand doreste sistand astfel plata chiriei, lipsindu-l pe proprietar de orice previzibilitate in acest sens.

Un ultim aspect, deloc de neglijat, consta in faptul ca, in mod automat, neincheierea unui contract scris duce de cele mai multe ori la neinregistrarea acestuia la organele fiscale si la nerespectarea obligatiei proprietarului de achitare a impozitului aferent veniturilor realizate din chirii. Proprietarul cu un astfel de comportament neglijent trebuie sa stie ca, pe langa toate aspectele prezentate pana la acest punct, nedeclararea veniturilor din chirii constituie infractiunea de evaziune fiscala, iar o sesizare in acest sens poate fi facuta catre organele de politie chiar si de catre un chirias aflat in relatii mai putin bune cu locatorul.

Av. Bogdan Fotea, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian

Chiriasul: dezavantajul neincheierii unui contract de inchiriere in forma scrisa

In ultima perioada, inchirierea unui apartament sau a unei case este o practica intalnita des, unul dintre motivele principale fiind costurile foarte mari pe care le presupune cumpararea unei locuinte.

Dat fiind acest lucru, este bine de stiut care sunt riscurile la care se expune chiriasul in situatia in care nu incheie un contract de inchiriere in forma scrisa.

Principalul dezavantaj pentru chirias pe care il presupune neincheierea contractului de inchiriere in forma scrisa este reprezentat de riscul de a nu fi protejat in fata legii in momentul in care proprietarul solicita evacuarea intempestiva a locuintei, fara a exista un acord in acest sens sau anterior datei stabilite verbal de catre parti.

Astfel, dispozitiile din Codul civil care reglementeaza contractul de inchiriere prevad faptul ca proprietarul poate denunta contractul prin notificare, insa este necesara respectarea unui termen de preaviz stabilit de lege prin raportare la perioada pentru care partile au stabilit plata chiriei, tocmai pentru a proteja chiriasul care se afla in situatia descrisa mai sus. Insa, in lipsa unui contract scris de inchiriere, este foarte greu de dovedit, in primul rand, existenta acestui contract, iar in al doilea rand, abuzul proprietarului care solicita evacuarea locuintei inchiriate.

Pe langa acest lucru, lipsa de diligenta a chiriasului in sensul incheierii contractului in forma scrisa limiteaza acestuia drepturile pe care legea le prevede, cum ar fi dreptul la daune-interese pentru cazul in care imobilul inchiriat prezinta vicii ce constituie o primejdie grava pentru sanatate, iar chiriasul nu le-a cunoscut in momentul incheierii contractului, dreptul de preferinta la incheierea unui nou contract de inchiriere, dreptul descendentilor si ascendentilor chiriasului care a decedat de a opta pentru continuarea contractului de inchiriere pana la expirarea duratei acestuia, s. a.

In cele din urma, trebuie mentionat faptul ca, din punct de vedere legal, contractul de inchiriere se considera incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si pretului, nefiind impusa conditia formei scrise pentru incheierea sa valabila, insa este indicat acest lucru pentru evitarea unor probleme ce ar putea sa apara pe parcursul desfasurarii contractului de inchiriere.

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoseriu Ciprian